Comments are off for this post

HR Seminar 2014

Dana 15. aprila 2014. godine, JCI Niš je u saradnji sa Assessment Systems Serbia, u hotelu Aleksandar u Nišu organizovao seminar iz HR-a.

Nastojali smo da omogućimo upoznavanje i korišćenje najefikasnijih i najprikladnijih psihodijagnostičkih razvojnih alata koji su podesna podrška poslovnom odlučivanju i koji osiguravaju uštedu sektoru ljudskih resursa kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu. U tome nam je pomogao direktor ove kompanije i izvrsni predavač mr Pavle Budinčević.

Teme o kojima se govorilo su:

  • Koji su najefikasniji načini predviđanja učinka budućih zaposlenih
  • Kako dizajnirati proces regrutacije
  • Kako dizajnirati proces selekcije
  • Najefikasniji alati u procesima regrutacije
  • Najefikasniji alati u procesima selekcije
  • Koji psihološki aspekti utiču na to da je intervju jedan od najkorisnijih, neizbežnih i istovremeno, “najopasnijih” metoda u selekciji zaposlenih
  • Značaj modeliranja kompetenci
  • Kako meriti kompetence?
  • Konačno, okupljeni su imali priliku da simuliraju proces selekcije sa 12 kandidata i njihovim profilima i pokušaju da odaberu najbolje

Predavač:

Pavle Budinčević Managing Partner – Assessment Systems Serbia. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu pri Univerzitetu u Novom Sadu, nakon čega je stekao zvanje Master u oblasti oblasti Razvojne psihologije. Trenutno završava doktorske studije na Univerzitetu Singidunum, u okviru kojih se specijalizuje za psihodijagnostiku, konsalting, trening i razvoj menadžerskih veština. Od 2002. godine je angažovan na poziciji Program direktora na Otvorenom Univerzitetu u Subotici. Takođe je član Društva psihologa Srbije.

Pogledaj galeriju

Comments are closed.